Bakıcı Arıyorum Bakıcı Arıyorum
İş Arıyorum İş Arıyorum
Yaşlı Bakıcısı - Yaşlı Bakıcı Hakkında...
Hizmetlerimiz
Hasta Yaşlı Bakıcısı Yaşlı Bakıcısı
Villanıza Yatılı Çocuksuz Eşler Villanıza yatılı Eşler
Bahçıvan Aranıyor Villalarınıza Bahçıvan
Refakatçiler Refakatçiler
Profesyonel Dadılar Profesyonel Dadılar
Profesyonel Aşçılar Profesyonel Aşçılar
Özel Şoförler Özel Şoförler
İşyerinize Sekreter, Çaycı,Temizlikçi İşyerinize Personeller
İngilizce Bilen Ablalar İngilizce Bilen Abla
Özel Güvenlik Elemanları Güvenlik Elemanları
Ev İşleri için Yardımcılar Ev İşleri için Yardımcı
Çocuk Gelişimi Mezunu Ablalar Çocuk Gelişimi Mezunu
0-6 yaş için Bebek Bakıcısı Bebek Bakıcısı (0-6)
Bebek Bakıcısı Bebek Bakıcısı
Çocuk Bakıcısı Çocuk Bakıcısı
Yaşlı Bakımı
Yaşlılar Haftası ( 18-24 Mart ) Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bireyin Bakımı Yaşlı Bireyin Bakımı
Yaşlı ve Aile Açısından Evde Bakım Yaşlı ve Aile Açısından Evde Bakım
Yaşlı Hasta Hemşirelik Bakımı Yaşlı Hasta Hemşirelik Bakımı
Evde Bakımda Verilen Hizmetler Evde Bakımda Verilen Hizmetler
Yaşlının Evde Bakımı Yaşlının Evde Bakımı
Yaşlılık İlkeleri Yaşlılık İlkeleri
Yaşlı Bakımında Çözümler Yaşlı Bakımında Çözümler
Yaşlı Bakıcılık Mesleği Yaşlı Bakıcılık Mesleği
Yaşlı Bakıcılığı ve Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakıcılığı ve Yaşlı Bakımı
Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti
Yaşlı Bakım Hizmeti Yaşlı Bakım Hizmeti
Yaşlılarımız İçin Günlük Yaşam Öz Bakım İlişkileri Yaşlılarımız İçin Günlük Yaşam Öz Bakım İlişkileri
Alzheimer Bakımında Stres Alzheimer Bakımında Stres
Alzheimer İçin Pratik Öneriler Alzheimer İçin Pratik Öneriler
Alzheimer Bakımı Alzheimer Bakımı
Yaşlılıkta Genel Bakım Yaşlılıkta Genel Bakım
Yaşlı Bakım Uygulamaları Yaşlı Bakım Uygulamaları
Yaşlılık Ve Beslenme Yaşlılık Ve Beslenme
Bakıcı Duyguları Bakıcı Duyguları
Evde Yaşlı Bakımı Evde Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakım Evi Yaşlı Bakım Evi
Yaşlı Bakım Hizmeti Yaşlı Bakım Hizmeti
Yaşlı Bakım Uzmanlığı Yaşlı Bakım Uzmanlığı
Yaşlılıkta Psikolojik Hastalıklar Yaşlılıkta Psikolojik Hastalıklar
Yatalak Hasta Bakımı Yatalak Hasta Bakımı
Yaşlılığın Sosyal Boyutu Yaşlılığın Sosyal Boyutu
Yaşlılık ve Unutkanlık Yaşlılık ve Unutkanlık
Yaşlılıkta Beslenme Yaşlılıkta Beslenme
Yaşlı Bakımında Püf Noktalar Yaşlı Bakımında Püf Noktalar
Yaşlılık Nedir ? Yaşlılık Nedir ?
Diğer Sitelerimiz
Bakıcı.Gen.TrBakıcı
Bebek BakıcısıBebek Bakıcısı
DadıE-Dadı.com
Çocuk BakıcısıOnline-Dadı.com
Çocuk BakımıÇocukBakıcısı.Com.tr
Ev PersoneliEv Personeli.net
getUsersOnlineCount () . "
"; print "Bugün  : " . $counter->getTodaysVisitCount () . "
"; print "Toplam : " . $counter->getTotalVisitCount () . "
"; ?>
Yaşlılık ResimleriPaylaşmak İstediğiniz Yaşlılık Resimleri ni veya Yaşlılık Şiirleri nizi Buradan Bizlere ulaştırarak sitemizde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Misafir Defteri Misafir Defteri [Yaz]
Yaşlılık Anıları Anılarınız [Yaz]
Sizden Gelen Yaşlı Resimleri Sizden Gelen Resimler

Yaşlılarınıza Ait ResimlerYaşlılarınıza Ait Resimleri Bizlerle Paylaşabilirsiniz.
Resim Eklemek
İçin Tıklayın

Yetmişlik bir delikanlı olmak kimi zaman kırk yaşında moruk olmaktan çok daha neşeli ve umut verici olabilir.
Yaşlılığın çok az şeye ihtiyacı vardır ama bu az şeye çok ihtiyaç duyar.
Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler

Ülkemiz Anayasası sosyal güvenlik kavram ve kapsamı içinde; nesnel sosyal yardımlara (parasal yardım, sosyal bakım, yetiştirme ve rehabilitasyon) yer vermiş ve uygulamada da çeşitli gönüllü ve kamu kuruluşları tarafından dağınık ve programsız olarak yürütülen sosyal hizmetlerin bir şemsiye altına alınarak yürütülmesi için gerekli hukuki düzeni kurarak; sıfır yaşından başlayarak, bir ömür boyunca uzanan süreçte, bir aile; anne-baba, çocukları, yaşlıları için ne yapıyorsa, onu yapma çaba ve sorumluluğunu SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne vermiştir.

SHÇEK, her tür tehlike ve riske açık olan kadın, aile, çocuk, genç, özürlü ve yaşlılara; kurum bakımı, koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal yardım hizmetleri vermektedir.

Ülkemizde sosyal yoksunluk ve/veya ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların yaşam standartlarını koruma ve yükseltme amaçlı tüm hizmetleri planlamak, düzenlemek, izlemek, koordine etmek ve denetlemekle görevli SHÇEK, bu hizmetleri; 3 yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir.

Yaşlı Bakımevleri ve Özel Huzurevleri

Yaşlı Bakımevleri ve Özel Huzurevleri Yönetmeliği (3 Eylül 1997) ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevi ve bakımevlerinin açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esasları saptanmıştır.

Bu huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda 55+ yaş olma şartı aranır. Ancak ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında belli bir standardı yakalamak açısından güçlükler yaşanmaktadır.

Kamu Kurum Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (05/04/1987) ile ilgili huzurevlerinin açılış, çalışma, fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esasları belirlenmiştir.

SHÇEK Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (HYBRM) hizmetin tür ve niteliğine ilişkin esaslarının (kuruluş ve personelin görev yetki ve sorumlulukları, kurullar, komisyonlar, servisler, kuruluş bölümleri, kuruluşlara başvuru şekli kabul, ayrılış, izin-ücret, yardımlar, hizmetler, disiplin, mesleki çalışma, geçici ve gündüzlü bakım, yaşlının uyması gereken kurallar, giderler, ücretsiz yaşlılara yapılacak giyim yardımı ve besin istihkakları ve tabelaları vb.) belirlendiği H-HYBRM Yönetmeliği'nde (21/02/2001)

• Yaşlı; 60 yaş üzerindeki, sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişi,

• Huzurevi; 60 yaş üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu,

• Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi; yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu,

• Rehabilitasyon; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren yaşlıların limitlenmiş fonksiyon kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi geriye kalan güç ve yeteneklerini geliştirerek fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesine yönelik çalışma ve yardımlarının tümü,

• Özel bakım; ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmet olarak tanımlanmaktadır.

Bu kuruluşlarda bakılan yaşlılar; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek, beslenme, temizlik, boş zamanlarını değerlendirme, sosyal faaliyetler ve diğer sosyal hizmet olanaklarından yararlanmaktadır.

Huzurevi ücretleri Genel Müdürlükçe belirlenmektedir. Sosyal güvenliği olan yaşlılar ücretli, olmayanlara ise ücretsiz hizmet verilmektedir. 65(+) yaştaki yaşlılar 2022 sayılı Kanun'dan yararlanarak yaşlılık aylığı almakta, 60-65 yaştaki ücretsiz yaşlılara da kurum tarafından aylıkla eşdeğerde harçlık verilmektedir.

Bakım Hizmeti Verilen Yaşlıların Genel Özellikleri

• Her 10 yaşlıdan 1'inin 60-69, 4'ünün 70-79, 4'ünün 80-89, 1'inin 90 (+) yaş diliminde,
• Her 5 yaşlıdan 3'ünün ücretli, 2'sinin ücretsiz, her 5 ücretsiz yaşlıdan 2'sinin kadın, 3'ünün erkek,
• Her 5 yaşlıdan 1'inin bekar, 1'inin evli, 3'ünün dul,
• Her 10 yaslıdan 2'sinin okur-yazar olmadığı, 1'inin okur yazar, 3'ünün ilkokul, 2'sinin orta, 1,5'unun lise, 0,5'inin yüksekokul mezunu,
• Ücretli her 10 yaşlıdan 4'ünün Emekli Sandığı, 5'ini SSK, %1'nin Bağ-Kur emeklisi,
• Özel bakım hizmeti alan 10 yaşlıdan 6'sının 60-74, 4'ünün 74+ yaş diliminde olduğu, (Huzurevi yaşlılarının yaşam süreleri ülke ortalamasının üstünde olduğu) görülmektedir.


Yaşlılarınıza Bakıcılar

Yaşlılarınıza BakıcılarYaşlılarınıza Bakıcılar
Yaşlı ve hastalarınızın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımlarını yapabilecek, gerekli egzersizler ile hasta ihtiyaçlarına cevap verecek alanda uzman bakıcılar.

Yaşlı Bakıcısı Çalışma Şekli Yatılı:
 Yatılı tam zamanlı haftada bir gün 24 saat izin kullanırlar aile ile yapılan anlaşma gereği hafta içi veya hafta sonu izin kullanılır.


Yaşlı Bakıcısı Hizmet Tanımları
• Yaşlı ya da hastanın ihtiyaçlarını belirleme
• Günlük yeme-içme, egzersiz ve yatak içi bakımının yapılması,
• İlaç ve beslenme desteğinin eksiksiz en uygun şekilde yapılması,
• Yaşlı ve hastanın moral ve motivasyonunu anlayabilme ve destek olabilme,
• İlk yardım bilgisine sahip olmaları

Yaşlı Bakıcısı Çalışma Şekli Gündüzlü:
Günde 8 veya 9 saat çalışırlar – Cumartesi ve Pazar izin kullanırlar

Yaşlılarımız
Yaşlı Bakımında Eylem ve  İlkeler Yaşlı Bakımında Eylem ve İlkeler
Yaşlıların Bakımı Yaşlıların Bakımı
Yaşlılıkta Uyum Sorunları Yaşlılıkta Uyum Sorunları
Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Evde Yaşlı Bakım Hizmeti
Yaşlıya Bakmak Zordur Yaşlıya Bakmak Zordur
Yaşlılığın ve Yaşlıların Sorunları Yaşlılığın ve Yaşlıların Sorunları
Yaşlılarımıza Hizmet Yaşlılarımıza Hizmet
Yaşlılara Karşı Tutum ve Yaşlılık Yaşlılara Karşı Tutum ve Yaşlılık
Yaşlı İstismarı Yaşlı İstismarı
Yaşlı Hakları Yaşlı Hakları
Yaşlılıkta Cinsellik Yaşlılıkta Cinsellik
Yaşlılıkta Evlilik Yaşlılıkta Evlilik
Yalnızlaşan Yaşlılarımız Yalnızlaşan Yaşlılarımız
Yaşlılık Rehberi Yaşlılık Rehberi
Yaşlılıkta Arkadaşlık Yaşlılıkta Arkadaşlık
Özel İlişkiler Özel İlişkiler
Yaşlılıkta İnsan Psikolojisi Yaşlılıkta İnsan Psikolojisi
Yaşlılarımızın Bakımı Yaşlılarımızın Bakımı
Yaşlılarımız Özel İlgi İsterler Yaşlılarımız Özel İlgi İsterler
Yüzdeki Çizgiler, Yaşlılarımız Yüzdeki Çizgiler
Yaşlılarımız Yaşlılarımız
Yaşlılık Nedir
Yaşlılık NedirYaşlılık Nedir Yaşlanma, organizmanın giderek biyolojik verimliliğinin yitirmesi, çevresine uyumda güçlük çekmesi ve direnç mekanizmalarında gerileme olarak tanımlanabilir. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmelerine karşın genel uygulama 65 yaşın başlangıç olarak kabul edilmektedir. Devamı...
Yaşlı BakıcısıYaşlı Bakıcısı

Hizmet Tanımları

• Yaşlı ya da hastanın ihtiyaçlarını belirleme
• Günlük yeme-içme, egzersiz ve yatak içi bakımının yapılması,
• İlaç ve beslenme desteğinin eksiksiz en uygun şekilde yapılması,
• Yaşlı ve hastanın moral ve motivasyonunu anlayabilme ve destek olabilme,
Devamı...

Yaşlı BakımıYaşlı Bakımı

Yaşlı bakımında püf noktalar
Yaşlı nüfus oranının yükselmesi, kronik hastalıklardaki artış, kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş, aile yapısındaki değişiklikler gibi etkenler yaşlılıkta bakım gereksiniminin daha da artmasına sebep oluyor.
Yaşlıların bakımında aile
Devamı...

Yaslibakicisi.com Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii
Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir. Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 19/04/2012 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Türkiye İş Kanunu gereğince iş arayanlardan menfaat sağlanması ve ücret alınması yasaktır.
Damla Bilişim
Damla Bilişim
Site Haritası
İletişim Hakkımızda Ana Sayfa Yaşlı Bakıcısı
Damla Bilişim Yaşlı Bakıcısı